Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
Absolvent
     
Výučba
     
     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Hospodárska politika SR po vstupe do EÚ
Autor: Ing. Patrik Buday
Pracovisko: Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Vedúci práce:
Oponent:doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Hospodárska politika SR po vstupe do EÚ
Abstrakt:
Cieľom práce je zaoberať sa makroekonomickými ukazovateľmi ktorými sú hrubý domáci produkt, nezamestnanosť a inflácia. Prostredníctvom týchto ukazovateľov porovnáme Slovenskú republiku s ostatnými krajinami Eurozóny, v ktorej sa v súčasnosti nachádza 19 krajín. Následne sa sleduje trajektória vývoja týchto makroekonomických ukazovateľov pred, a po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie a následná analýza tohto vývoja. Prvá kapitola bakalárskej práce je zameraná na teoretické východiská hospodárskej politiky, a to jednotne na obsah a predmet hospodárskej politiky, koordinačný mechanizmus a fázy rozhodovania, ciele, nositele a nástroje hospodárskej politiky a následne sú definované jednotlivé segmenty hospodárskej politiky. Druhá kapitola je zameraná na cieľ bakalárskej práce. Tretia časť je zameraná na zhodnotenie vybraných makroekonomických ukazovateľov, na sledovanie vývoja týchto ukazovateľov v prostredí Slovenskej republiky a porovnaní s krajinami Eurozóny.
Kľúčové slová:
hospodárska politika, Európska únia, cenový vývoj, hrubý domáci produkt, nezamestnanosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene