Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

     
     Výučba
     
Záverečná práca
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Potravinová bezpečnosť SR
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Potravinová bezpečnosť SR
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberala potravinovou bezpečnosťou v Slovenskej republike. Cieľom bolo určiť analyzovať potravinovú bezpečnosť a sebestačnosť krajiny v rámci vybraných komodít, troch z rastlinnej výroby a tri zo živočíšnej výroby. V prvej kapitole sme teoreticky vymedzili pojmy potravinová bezpečnosť a potravinová sebestačnosť. Spomenutý bol systém kontroly bezpečnosti potravín a organizácie zaoberajúce sa potravinovou bezpečnosťou a kvalitou potravín. V závere kapitoly bola vyzdvihnutá dôležitosť výživy a stravovania na ľudský organizmus. Druhá kapitola sa zamerala na určenie ukazovateľov zahraničného obchodu, domácu produkciu a spotrebu, zistenie sebestačnosti v rámci jednotlivých komodít za sledované obdobie a grafické znázornenie vývoja ukazovateľov v časovom horizonte 10 rokov. V závere práce boli zosumarizované zistené skutočnosti z analýzy. Výsledkom analýzy boli zistenia, že Slovensko má podmienky na to stať sa potravinovo sebestačnou vďaka svojim možnostiam a má potenciál zvýšenia podielu domácich výrobkov na trhu potravín.
Kľúčové slová:
potravinová bezpečnosť, potravinová sebestačnosť, kvalita potravín, výživa obyvateľov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene