Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
docent - Katedra hospodárskej politiky (FEM)

Kontakty
     
Absolvent
     
     
     
Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Verejné statky a poľnohospodárstvo
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Oponent:Ing. Ema Lazorčáková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Verejné statky a poľnohospodárstvo
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce bolo poskytnúť prehľad o podstate a formovaní verejných statkov. Konkrétnejšie sme sa venovali vyšpecifikovaniu skupiny statkov zabezpečovaných poľnohospodárskym sektorom. Zamerali sme sa na občanov v podmienkach SR a ich mieru vnímania dôležitosti týchto statkov. V prvom rade sme ich oboznámili s verejnými statkami, ktoré poľnohospodári poskytujú. Prostredníctvom intenzity vnímania dôležitosti, sme následne zisťovali ich ochotu financovania čiastočne z vlastných zdrojov, smerovanú na podporu tejto skupiny statkov. Pred samotným vypracovaním práce bolo najskôr potrebné naštudovať si danú problematiku z pohľadov viacerých autorov, zorientovať sa a získať o nej prehľad. To nám umožnilo stanoviť hlavný cieľ práce a s ním súvisiace podporné čiastkové ciele, a taktiež metodiku práce. Hlavným významom práce je informovanie o skupine verejných statkoch zabezpečovaných poľnohospodárstvom a zistenie ich významnosti pre občanov miest a vidieckych sídiel. V praktickej časti diplomovej práce bola využitá dotazníková metóda, ktorá nám umožnila následne analyzovať hlavný cieľ práce.
Kľúčové slová:
verejné statky, trhové zlyhania, multifunkčné poľnohospodárstvo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene