Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
docent - Katedra hospodárskej politiky (FEM)

          Výučba     
     
Orgány     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv MAS na rozvoj slovenského poľnohospodárstva
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv MAS na rozvoj slovenského poľnohospodárstva
Abstrakt:
Témou našej diplomovej práce je Vplyv MAS na rozvoj slovenského poľnohospodárstva. Potreba zaoberania sa danou problematikou vychádza zo skutočnosti, že pre vidiecke regióny je charakteristické predovšetkým vysoké zastúpenie poľnohospodárskeho obyvateľstva. Úlohou politiky regionálneho rozvoja je zabezpečiť vhodné podmienky pre kvalitné životy ľudí, ktorí v daných regiónoch žijú a vyrovnávať regionálne disparity. Na podporu riešenia problémov miestneho rozvoja bol preto vytvorený program LEADER, ktorý sa začal na našom území implementovať prostredníctvom Programu rozvoja vidieka 2007 až 2013 a realizovať vďaka Miestnym akčným skupinám, ktorých úlohou je aktivizovať miestny ľudský potenciál. Hlavným cieľom danej práce je zhodnotiť naplnenie programu LEADER v rámci Regionálneho združenia Dolná Nitra, o. z. v programovacom období 2007 až 2013 a to prostredníctvom analýzy jeho Integrovanej stratégie miestneho rozvoja, vďaka ktorej vyhodnocujeme naplnenie samotnej stratégie a predovšetkým sa orientujeme na analýzu zrealizovaných projektov územia so zameraním na rozvoj miestneho poľnohospodárstva. V teoretickej časti práce sa venujeme objasneniu základných pojmov, ktoré sa týkajú rozvoja vidieka, Spoločnej poľnohospodárskej politiky a s ňou súvisiacej politiky rozvoja vidieka. Vymedzujeme v nej program LEADER, jeho históriu či kľúčové znaky, Miestne akčné skupiny, ich charakter, úlohy a podmienky výberu. V nasledujúcej časti sa zameriavame na územné členenie a vidieckosť územia Slovenskej republiky, rozvoj vidieka prostredníctvom Nitrianskeho samosprávneho kraja, či charakteristiku Regionálneho združenia Dolná Nitra a jeho Integrovanej stratégie miestneho rozvoja. Osobitnú pozornosť venujeme aj riadenému rozhovoru so starostom obce Klasov, ktorý nám tak približuje aktivity obce v rámci danej Miestnej akčnej skupiny. V závere poskytujeme zhodnotenie poznatkov a výsledky zo skúmanej problematiky a zároveň tak napĺňame cieľ našej práce.
Kľúčové slová:program LEADER, rozvoj vidieka, Miestna akčná skupina, Občianske združenie Dolná Nitra, poľnohospodárstvo, región, vidiecke územie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene