Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
docent - Katedra hospodárskej politiky (FEM)

     
     
     Záverečná práca     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Podpora mladých a začínajúcich poľnohospodárov v rámci SPP EÚ
Autor:
Ing. Miroslava Vermešová
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Podpora mladých a začínajúcich poľnohospodárov v rámci SPP EÚ
Abstrakt:
Poľnohospodárstvo je dôležitým sektorom národného hospodárstva a to nielen z toho dôvodu, že zabezpečuje dostatok potravín, ale taktiež z dôvodu, že sa venuje starostlivosti o krajinu a rozvoj vidieka. V rámci záujmu podporiť poľnohospodárstvo vznikla v rámci krajín Európskej únie Spoločná poľnohospodárska politika. Táto politika ovplyvňuje okrem samotného poľnohospodárstva aj životné prostredie, klímu, zásobovanie potravinami, kvalitu týchto potravín, ale aj obchod a vidiecke oblasti. Hlavným cieľom Spoločnej poľnohospodárskej politiky je zlepšenie poľnohospodárskej produktivity a zabezpečenie stabilnej a dostupnej ponuky potravín pre obyvateľov a snaha zabezpečiť európskym farmárom štandardný príjem.V rámci najnovšej reformy tejto politiky, ktorá nesie názov Európa 2020, je zvýšená pozorosť venovaná mladým a začínajúcim poľnohospodárom. Za dôvod tejto zvýšenej pozornosti môžeme pokladať starnutie vidieckeho obyvateľstva a z toho vyplývajúca nutnosť generačnej obmeny v poľnohospodástve. Mladí ľudia nemajú záujem pracovať v poľnohospodárstve a to hlavne z dôvodu značnej mzdovej disparity medzi poľnohospodárstvom a ostatným odvetviami národného hospodárstva. Cieľom diplomovej práce je analýza podpôr pre mladých a začínajúcich poľnohospodárov v rámci nového programového obdobia Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie. Toto programové obdobie začalo v roku 2014 a jeho ukončenie je naplánované na rok 2020. Práca je rozčlenená do štyroch kapitol. Prvá kapitola sa venuje analýze súčasného stavu riešenej problematiky. Druhá kapitola je zameraná na cieľ práce, tretia na metodiku práce. Štvrtá kapitola predstavuje vlastnú prácu, v ktorej sa venujeme analyzovaniu podpôr určených pre danú cieľovú skupinu farmárov. Analýzou týchto podpôr sme zistili, že reforma Európa 2020 ponúka rozšírené možnosti čerpania podpôr pre mladých poľnohospodárov a to v rámci prvého aj druhého piliera Spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Kľúčové slová:
Poľnohospodárstvo, Spoločná poľnohospodárska politika, Mladí poľnohospodári, Podpory, Európa 2020

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene