Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

Kontakty          Výučba          Orgány     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Ekonomická analýza poľnohospodárskeho podniku
Autor: Ing. Soňa Baranová
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Ekonomická analýza poľnohospodárskeho podniku
Abstrakt:
Finančná analýza je v súčasnosti významnou súčasťou finančného riadenia podniku. Niektoré podniky využívajú možnosť jej externého vypracovania, iné majú vlastných finančných analytikov, ktorí vypracovávajú podklady pre ďalšie možné podnikateľské činnosti či strategické plánovanie alebo rozhodovanie. Sú aj podniky, ktoré ju nevyužívajú vôbec a spoliehajú sa na šťastie či náhodu. Primárnym cieľom bakalárskej práce je za pomoci vybraných metód a techník analyzovať finančné zdravie poľnohospodárskeho podniku. Vychádzajúc zo zadania práce budeme pracovať s analýzou ex post, nakoľko spracovávame údaje o podniku za posledných 5 rokov. Teoretický rámec práce definuje východiskové pojmy zvolenej témy ako aj ich širšie súvislosti. V závere ponúkame možné odporúčania do každodennej praxe a náhľad na možnosti vyplývajúce z modelov hodnotenia finančnej situácie podniku v agrosektore.
Kľúčové slová:
ukazovatele finančnej analýzy, finančná analýza podniku, poľnohospodárstvo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene