Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikační číslo: 1488
Univerzitní e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
     Výuka          Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Podnikateľská analýza vybraného podniku
Autor: Ing. Natália Bédiová
Pracoviště: Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Podnikateľská analýza vybraného podniku
Abstrakt:
Bakalárska práca sa sústreďuje na riešenie podnikateľskej analýzy podniku XY s.r.o., prostredníctvom vykonania jej čiastkových analýz. V rámci finančnej analýzy sa zameriame na zhodnotenie finančného zdravia spoločnosti, pomocou výpočtu pomerových ukazovateľov. Výsledné hodnoty podniku porovnáme s priemernými hodnotami príslušného odvetvia. Strategickú situáciu podniku zistíme na základe SWOT analýzy, ktorú vykonáme analýzou interného a externého prostredia. Práca má tri časti. V prvej vymedzíme teoretické východiská danej problematiky, druhá časť popisuje metódy použité v práci a v tretej časti sa aplikujú teoretické poznatky na konkrétny podnik. V závere zhodnotíme situáciu podniku a dáme odporúčania na zlepšenie jej finančnej situácie a celkovej podnikateľskej činnosti.
Klíčová slova:Podnikateľská analýza, finančná analýza, zadlženosť, likvidita, rentabilita, SWOT analýza

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně