Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
docent - Katedra hospodárskej politiky (FEM)

     
Absolvent
     
     Záverečná práca     Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Podnikateľská analýza vybraného podniku
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Podnikateľská analýza vybraného podniku
Abstrakt:
Bakalárska práca sa sústreďuje na riešenie podnikateľskej analýzy podniku XY s.r.o., prostredníctvom vykonania jej čiastkových analýz. V rámci finančnej analýzy sa zameriame na zhodnotenie finančného zdravia spoločnosti, pomocou výpočtu pomerových ukazovateľov. Výsledné hodnoty podniku porovnáme s priemernými hodnotami príslušného odvetvia. Strategickú situáciu podniku zistíme na základe SWOT analýzy, ktorú vykonáme analýzou interného a externého prostredia. Práca má tri časti. V prvej vymedzíme teoretické východiská danej problematiky, druhá časť popisuje metódy použité v práci a v tretej časti sa aplikujú teoretické poznatky na konkrétny podnik. V závere zhodnotíme situáciu podniku a dáme odporúčania na zlepšenie jej finančnej situácie a celkovej podnikateľskej činnosti.
Kľúčové slová:
Podnikateľská analýza, finančná analýza, zadlženosť, likvidita, rentabilita, SWOT analýza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene