Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
docent - Katedra hospodárskej politiky (FEM)

     
Absolvent          
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Ekonomická analýza poľnohospodárskeho podniku
Autor:
Pracovisko: Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Oponent:doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Ekonomická analýza poľnohospodárskeho podniku
Abstrakt:
Bakalárska práca sa venuje ekonomickej analýze poľnohospodárskeho podniku – Agronatur, s.r.o. s použitím vybraných ukazovateľov finančnej analýzy v sledovanom období rokov 2013 – 2017. Ekonomická analýza je zameraná na absolútne, pomerové ukazovatele, štruktúru aktív a pasív, nákladov a výnosov, aktivitu, rentabilitu, likviditu a zadlženosť. Cieľom práce je vytvoriť jednoduchý obraz o stave a hospodárení sledovaného podniku a následne predložiť návrhy na zlepšenie.
Kľúčové slová:
aktivita, ekonomická analýza, likvidita, zadlženosť, rentabilita

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene