Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
docent - Katedra hospodárskej politiky (FEM)

Kontakty
     
     
Výučba     Záverečná práca
     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Potravinová bezpečnosť SR
Autor: Ing. Andrea Križanová
Pracovisko: Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Dušan Urda
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Potravinová bezpečnosť SR
Abstrakt:
Bakalárska práca rieši problematiku potravinovej bezpečnosti. Teoretická časť je zameraná na základné pojmy, charakteristiku a faktory ovplyvňujúce potravinovú bezpečnosť. Práca analyzuje štyri piliere potravinovej bezpečnosti, dostupnosť potravín, prístup k potravinám, využitie potravín a stabilitu. K tomuto účelu sú využité verejne dostupné štatistické údaje.
Kľúčové slová:potravinová bezpečnosť, spotreba potravín, potravinová sebestačnosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene