Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

     
     
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Investičný zámer mikropodniku
Autor:
Pracovisko: Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Oponent:
doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Investičný zámer mikropodniku
Abstrakt:
Cieľom teoretickej časti práce je popísať súčasný stav poľnohospodárstva na Slovensku v porovnaní s členskými štátmi Európskej Únie a zhodnotiť postavenie malých poľnohospodárskych podnikov. V ďalšej časti zhrnieme pôsobenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky na slovenské poľnohospodárstvo a jej podpory, ktoré poskytuje farmárom. Hlavným cieľom bakalárskej práce je zhotovenie investičného zámeru mikropodniku – rodinnej farmy, na základe metodiky pre tvorbu projektov podľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Jedná sa o projekt Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, podopatrenie 6.3 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov. Vypracujeme podnikateľky plán a zhodnotíme ako by finančná podpora pomohla podniku v jeho rozvoji. Na záver na základe finančných ukazovateľov, zhodnotíme efektívnosť a návratnosť investície z projektu.
Kľúčové slová:poľnohospodárstvo, rodinné podnikanie, projektové podpory, investičný zámer, mikropodnik, nenávratný finančný príspevok

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene