Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikační číslo: 1488
Univerzitní e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

     
     
Výuka
     
Závěrečná práce     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Investičný zámer mikropodniku
Autor: Ing. Romana Dianišková
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Investičný zámer mikropodniku
Abstrakt:
Cieľom teoretickej časti práce je popísať súčasný stav poľnohospodárstva na Slovensku v porovnaní s členskými štátmi Európskej Únie a zhodnotiť postavenie malých poľnohospodárskych podnikov. V ďalšej časti zhrnieme pôsobenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky na slovenské poľnohospodárstvo a jej podpory, ktoré poskytuje farmárom. Hlavným cieľom bakalárskej práce je zhotovenie investičného zámeru mikropodniku – rodinnej farmy, na základe metodiky pre tvorbu projektov podľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Jedná sa o projekt Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, podopatrenie 6.3 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov. Vypracujeme podnikateľky plán a zhodnotíme ako by finančná podpora pomohla podniku v jeho rozvoji. Na záver na základe finančných ukazovateľov, zhodnotíme efektívnosť a návratnosť investície z projektu.
Klíčová slova:
poľnohospodárstvo, rodinné podnikanie, projektové podpory, investičný zámer, mikropodnik, nenávratný finančný príspevok

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně