Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
docent - Katedra hospodárskej politiky (FEM)

     
          
     
Orgány     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Komoditná efektívnosť agroobchodu SR
Autor:
Ing. Jana Kutišová
Pracovisko:
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Vedúci práce:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Komoditná efektívnosť agroobchodu SR
Abstrakt:Hlavným cieľom záverečnej diplomovej práce je zistiť efektívnosť agrárneho obchodu SR v rokoch 2007-2016. V práci skúmame najmä komoditnú efektívnosť. Prvá časť obsahuje teoretické východiská týkajúce sa danej problematiky. Tieto nám pomohli hlbšie porozumieť kľúčovým pojmom a oboznámiť sa s danou témou. Druhá časť, vlastná práca objasňuje štruktúru zahraničného agrárneho obchodu SR. Porovnávame v nej aj agrárny zahraničný obchod s celkovým zahraničným obchodom. Taktiež hodnotíme teritoriálnu štruktúru zahraničného agrárneho obchodu. Hlavnou časťou vlastnej práce je hodnotenie konkurencieschopnosti vybraných komodít živočíšnej výroby, rastlinnej výroby a potravinárskeho priemyslu. Konkurencieschopnosť komodít sme merali pomocou Indexu odkrytých komparatívnych výhod, indexu rastu konkurencieschopnosti a Grubel-Lloydovho indexu. Na záver sme zhrnuli hodnoty indexu komparatívnych výhod sledovaných komodít vo vybraných rokoch.
Kľúčové slová:
RCA, GLI, efektívnosť, agrárny obchod

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene