Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
Absolvent          
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Uplatniteľnosť mladých ľudí na trhu práce v SR
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Uplatniteľnosť mladých ľudí na trhu práce v SR
Abstrakt:
Bakalárska práca sa venuje problematike uplatniteľnosti mladých ľudí na trhu práce v Slovenskej republike. Práca je rozdelená na štyri kapitoly, pričom prvá z nich sa zameriava na vysvetlenie základných pojmov súvisiacich s danou problematikou. Vysvetľuje pojmy ako trh práce, jeho rozdelenie, aktívnu a pasívnu politika trhu práce, definuje cieľovú skupinu, zamestnanosť a nezamestnanosť. Druhá kapitola je venovaná vysvetleniu cieľa práce a nasledujúca kapitola opisuje metodiku práce. Posledná kapitola sa venuje hodnoteniu vybraných nástrojov, pomocou ktorých štát zlepšuje uplatnenie a umiestnenie mladých ľudí na trhu práce. Značná pozornosť je v závere kapitoly venovaná medzinárodnému porovnaniu s vybranými štátmi Európskej únie a ich prístupu k danej problematike.
Kľúčové slová:
trh práce, zamestnanosť, pomoc od štátu, mladí ľudia, nezamestnanosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene