Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikační číslo: 1488
Univerzitní e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
docent - Katedra hospodárskej politiky (FEM)

     
     
Výuka          Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:Uplatniteľnosť mladých ľudí na trhu práce v SR
Autor:
Ing. Dominika Turčanová
Pracoviště: Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Vedoucí práce: doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Uplatniteľnosť mladých ľudí na trhu práce v SR
Abstrakt:
Bakalárska práca sa venuje problematike uplatniteľnosti mladých ľudí na trhu práce v Slovenskej republike. Práca je rozdelená na štyri kapitoly, pričom prvá z nich sa zameriava na vysvetlenie základných pojmov súvisiacich s danou problematikou. Vysvetľuje pojmy ako trh práce, jeho rozdelenie, aktívnu a pasívnu politika trhu práce, definuje cieľovú skupinu, zamestnanosť a nezamestnanosť. Druhá kapitola je venovaná vysvetleniu cieľa práce a nasledujúca kapitola opisuje metodiku práce. Posledná kapitola sa venuje hodnoteniu vybraných nástrojov, pomocou ktorých štát zlepšuje uplatnenie a umiestnenie mladých ľudí na trhu práce. Značná pozornosť je v závere kapitoly venovaná medzinárodnému porovnaniu s vybranými štátmi Európskej únie a ich prístupu k danej problematike.
Klíčová slova:
trh práce, zamestnanosť, pomoc od štátu, mladí ľudia, nezamestnanosť

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně