Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

     
     Výučba
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
SPP EÚ a podpora mladých poľnohospodárov v SR
Autor:
Pracovisko:
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Vedúci práce:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Oponent:Ing. Eva Bieleková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
SPP EÚ a podpora mladých poľnohospodárov v SR
Abstrakt:
Poľnohospodárstvo je veľmi dôležité odvetvie v živote každého človeka. Súčasná situácia ale nie je naklonená mladým farmárom, ktorí sa stretávajú s rôznymi prekážkami a bariérami. Spoločná poľnohospodárska politika EÚ pripravila v rámci svojej novej reformy Európa 2020 podmienky, ktoré sú zamerané na mladú generáciu farmárov. Dôležitým krokom k tomuto rozhodnutiu bolo to, že priemerný vek pracovníka v poľnohospodárstve je v súčasnosti 45 až 50 rokov. Cieľom našej bakalárskej práce je zhodnotiť súčasné podpory pre mladých poľnohospodárov na Slovensku. Práca je rozčlenená na 4 kapitoly. V prvej kapitole pojednávame o súčasnom stave spoločnej poľnohospodárskej politiky vrátane jej vývoja, histórie, cieľov, pilierov. Druhá a tretia časť je zameraná na cieľ a metodiku bakalárskej práce. V štvrtej časti sa venujeme konkrétnym možnostiam, ktoré majú k dispozícii mladí farmári z oboch pilierov Spoločnej poľnohospodárskej politiky v období rokov 2014 až 2020. V závere porovnáme jednotlivé druhy podpôr s podporami v členských krajinách EÚ.
Kľúčové slová:
Európa 2020, bariéry, Spoločná poľnohospodárska politika, mladí farmári, podnikanie, program rozvoja vidieka, priame platby

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene