Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikační číslo: 1488
Univerzitní e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

     
     
Výuka
     
Závěrečná práce
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Ekonomika výroby pšenice v SR
Autor:
Ing. Dominika Šabíková
Pracoviště: Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Ekonomika výroby pšenice v SR
Abstrakt:
V našej bakalárskej práci bola riešená problematika ekonomiky výroby pšenice v Slovenskej republike. Na začiatku bakalárskej práce je prehľad o súčasnom stave poľnohospodárstva, rastlinnej výroby, pšenice, ekonomiky výroby pšenice, ekonomickej efektívnosti poľnohospodárskych podnikov, rentability a výnosov z produkcie pšenice, nákladov a nakoniec sme zhodnotili súčasnú trhovú situáciu pšenice vo svete. Cieľom práce bolo na základe vybraných ukazovateľov zhodnotiť 15 - ný vývoj vo výrobe pšenice. Vývoj ukazovateľov za Slovenskú republiku sa porovnal s vývojom v Európskej únií, v jednotlivých krajoch, ale aj s vybraným poľnohospodárskym družstvom Beša. Pri výpočtoch sme použili tabuľkovú, indexovú, štatistickú a grafickú metódu. Ekonomické ukazovatele náklady, výnosy, rentabilita, nákladovosť pšenice sme porovnávali za roky 2015 a 2014. Hodnotené ekonomické ukazovatele sme porovnali s poľnohospodárskym družstvom Beša, výrobnými oblasťami a nakoniec sme ich porovnali s priemerom Slovenskej republiky. V bakalárskej práci sme pri výpočtoch rentability využili ukazovatele priamych nákladov, ktorých súčasťou sú náklady na osivá, hnojivá, chemikálie, ostatný priamy materiál, náklady na zber a poistenie pšenice. Z výpočtu rentability pšenice vyplynulo, že v období rokov 2014 a 2015 vykazovala kladné hodnoty. Rentabilita vlastných nákladov na hektár v roku 2014 v percentuálnom zastúpení dosiahla v priemere za Slovenskú republiku 17,23 % a v roku 2015 rentabilita vlastných nákladov na hektár dosiahla úroveň 26,89 %.
Klíčová slova:
produkcia, rentabilita , pšenica, ekonomika, vývoj, poľnohospodárske družstvo, hektárová úroda

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně