Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

Kontakty     Absolvent     Výučba          
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Ochrana hospodárskej súťaže
Autor:
Bc. Bernadeta Kendrová
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Ochrana hospodárskej súťaže
Abstrakt:
Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je ochrana hospodárskej súťaže, jej dôležitosť v trhových ekonomikách a nevyhnutnosť v hospodárskej politike štátu. Úlohou štátu je primerane zasahovať do hospodárskej súťaže a chrániť jej rozvoj prostredníctvom určitých pravidiel. Realizácia súťažných pravidiel zabraňuje tak podnikateľským subjektom, ako aj štátu, vytvárať také prekážky a bariéry, ktoré by mohli mať za následok porušenie, prípadne odstránenie hospodárskej súťaže. Obsahom prvej kapitoly je teoretický prehľad, ktorý je pohľadom domácich aj zahraničných autorov na danú problematiku. Prvá kapitola sa zároveň člení na štyri podkapitoly, ktoré umožňujú lepšie sa oboznámiť s riešenou témou. Postupne sa venujú hospodárskej súťaži a trhovému mechanizmu ako princípom trhovej ekonomiky, dokonalej a nedokonalej konkurencii, dôležitosti ochrany hospodárskej súťaže a napokon aj protimonopolnej politike. Druhá a tretia kapitola približujú cieľ a metodiku práce. Úlohou štvrtej kapitoly, ktorá je zároveň vlastnou prácou, bola analýza ochrany hospodárskej súťaže v Slovenskej republike a uvedenie teoretických poznatkov do praxe. Konkrétne je táto kapitola zameraná na činnosť, resp. úlohy a kompetencie Protimonopolného úradu SR. Zároveň objasňuje situáciu na Slovensku v období rokov 2013 až 2017 v oblasti dohôd obmedzujúcich súťaž, zneužívania dominantného postavenia a koncentrácií. Zhodnotenie situácie je zhrnuté v závere práce.
Kľúčové slová:
trhový mechanizmus, ochrana hospodárskej súťaže, hospodárska súťaž, konkurencia, protimonopolná politika

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene