Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
docent - Katedra hospodárskej politiky (FEM)

          
     
Záverečná práca
     
     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Ekonomická analýza poľnohospodárskeho podniku
Autor: Ing. Paula Šnajderová
Pracovisko: Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Vedúci práce:
Oponent:
doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Ekonomická analýza poľnohospodárskeho podniku
Abstrakt:
Hlavným cieľom diplomovej práce je zhodnotenie ekonomickej situácie vo vybranom poľnohospodárskom podniku EU, s.r.o., na základe poskytnutých účtovných výkazov za roky 2014 až 2017, ktoré sú reálne, len názov podniku bol zmenený. Dôležitosť ekonomickej analýzy v podniku spočíva v sledovaní podniku zvnútra, mať dokonalý prehlaď o situácii v podniku, pretože práve tu je možné odhaliť príčiny neúspechu a slabé miesta. Pre podnikanie je veľmi podstatná vhodná a kvalitná analýza, pre súhrnné posúdenie situácie je za ideálnu metódu možné považovať ekonomickú analýzu. Práca je zostavená zo štyroch kapitol. V prvej kapitole charakterizujeme podnik, v druhej cieľ práce. Metodika práce je predmetom tretej podkapitoly, štvrtá kapitola výsledky práce obsahuje vertikálnu a horizontálnu analýzu nákladov a výnosov, vertikálnu a horizontálnu analýzu zdrojov krytia, analýzu zlatého bilančného pravidla , analýzu výsledku hospodárenia , analýzu pomerových ukazovateľov , analýzu ostatných pomerových ukazovateľov, bonitných a bankrotových modelov, analýza SLEPTE Analýza McKinsey 7S . V závere práce sme na na základe vypočítaných koeficientov zhodnotili ekonomickú situáciu poľnohospodárskeho podniku EU s. r. o 
Kľúčové slová:podnik, ekonomická analýza, finančná analýza, pomerové finančné ukazovatele, výsledok hospodárenia, vertikálna a horizontálna analýza, Analýza SLEPTE, Analýza McKinsey 7S, bonitné a bankrotové modely

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene