Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

     Absolvent     
     
Záverečná práca     Orgány
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Korupcia ako súčasť hospodárskej politiky
Autor: Ing. Diana Kosť
Pracovisko: Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Korupcia ako súčasť hospodárskej politiky
Abstrakt:
Cieľom teoretickej časti práce je uviesť čitateľa do danej problematiky, špecifikovať druhy korupcie, jej príčiny a dôsledky, ako aj legislatívnu úpravu v boji proti korupcii v SR, vytvoriť obraz o doterajších vládnych programoch v boji s korupciou, v neposlednom rade oboznámiť so spôsobmi a druhmi merania korupcie. Hlavným cieľom praktickej časti práce je zhodnotenie korupcie v rámci inštitucionálneho prostredia hospodárskej politiky SR. V záujme splnenia hlavného cieľa obsahuje vlastná práca štyri podkapitoly. V prvej podkapitole je zhodnotená korupcia v SR podľa CPI, teda hodnotenie vnímania korupcie vo verejnej oblasti za roky 1998 – 2018. Analyzované sledované obdobie skúma rozdiely CPI indexu v období pred vstupom SR do EÚ a po vstupe, odchýlky v CPI medzi jednotlivými vládami SR a zhodnotené budú aj rozdiely vnímania korupcie v štátoch V4. Druhá podkapitola je venovaná trestaniu korupcie a hodnotí prešetrované korupčné prípady a ich prípadnú súvislosť s CPI indexom. S CPI indexom, ako aj samotným objemom korupcie súvisia aj odhalené korupčné kauzy, ktorými sa zaoberá tretia podkapitola. Poukazujú na medzery v riadení represívnych zložiek a ich efektivitu odhaľovať a následne aj trestať korupciu. Štvrtá podkapitola sa venuje samotnému odhadu korupcie pomocou tieňovej ekonomiky. Práca naplnila ciele práce a analýzou, porovnávaním a odhadom sa podarilo vyčísliť hospodárske straty spôsobené korupciou. Výsledok hovorí o celkovej strate vo výške 70 mld. €, pričom za rok 2018 je to suma cca 4 mld. €, čo odráža aj samotné odhady EÚ, ktoré sa pohybujú v rozmedzí od 1 – 11 mld. € ročne. Práca poukazuje na vysoký odliv zdrojov vplyvom korupcie a apeluje na celkovú reformu represívnych zložiek pri postihovaní korupcie. Významom práce je upovedomiť o problematike korupcie a jej dopadoch na všetky oblasti života.
Kľúčové slová:
korupcia, tieňová ekonomika, korupčná kauza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene