Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
docent - Katedra hospodárskej politiky (FEM)

     Absolvent
     
Výučba
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Ekonomická analýza vybraného podniku
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Ekonomická analýza vybraného podniku
Abstrakt:
Cieľom tejto bakalárskej práce je zhodnotiť ekonomickú situáciu vybraného podniku. V predloženej práci sme sa konkrétne zaoberali Poľnohospodárskym družstvom Hlohovec (ďalej len PD Hlohovec). V teoretickej časti sme sa zaoberali definíciou ekonomickej analýzy a rozborom vybraných ukazovateľov finančnej analýzy, ktoré sme v praktickej časti aplikovali pre dosiahnutie výsledkov celkovej situácie v danom poľnohospodárskom podniku. Pre zhodnotenie ekonomickej situácie Poľnohospodárskeho družstva Hlohovec sme použili obdobie od roku 2014 do roku 2017. V závere sú zhrnuté výsledky, odporúčania a návrhy pre zlepšenie podnikania.
Kľúčové slová:zadlženosť, likvidita, rentabilita, aktivita, majetok, ekonomická analýza, náklady, výnosy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene