Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikační číslo: 1488
Univerzitní e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
docent - Katedra hospodárskej politiky (FEM)

     
     
Výuka
     
Závěrečná práce     Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Štruktúrna politika - podpora regionálneho rozvoja
Autor: Bc. Michal Albert
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Dušan Urda
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:Štruktúrna politika - podpora regionálneho rozvoja
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je porovnanie a zhodnotenie podpory pre menej rozvinuté regióny Slovenskej republiky. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole sa nachádza zhrnutie teoretickej časti, ktoré sa týkali štruktúrnej politiky, regionalizácie a aj regionálnej politiky. V druhej kapitole si povieme podrobnejší cieľ práce, kde následne vysvetľujeme aj dôvod, prečo som si zvolil práve túto tému. Tretia kapitola spočíva v určení metodiky práce a postupoch jej vypracovania. Štvrtá kapitola pozostáva zo štyroch podkapitol. Obsahom tejto kapitoly je charakteristika sledovaných krajov, porovnania dvoch regiónov na úrovni NUTS 3 (BSK a NSK), kde analyzujeme údaje na základe sociálno-ekonomických a demografických ukazovateľov. Poslednou časťou tejto kapitoly je zhodnotenie podpory pre vyššie spomínané regióny, kde si niečo povieme o rôznych metódach podpory rastu zaostalých regiónov zo strany vlády, domácich a zahraničných investorov.
Klíčová slova:
podpora, regionálna politika, regionálne rozdiely, regióny NUTS 3, regionálny rozvoj, hospodárska politika, štruktúrna politika

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně