Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
docent - Katedra hospodárskej politiky (FEM)

Kontakty
     
Absolvent     Výučba
     
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Štruktúrna politika - podpora regionálneho rozvoja
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štruktúrna politika - podpora regionálneho rozvoja
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je porovnanie a zhodnotenie podpory pre menej rozvinuté regióny Slovenskej republiky. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole sa nachádza zhrnutie teoretickej časti, ktoré sa týkali štruktúrnej politiky, regionalizácie a aj regionálnej politiky. V druhej kapitole si povieme podrobnejší cieľ práce, kde následne vysvetľujeme aj dôvod, prečo som si zvolil práve túto tému. Tretia kapitola spočíva v určení metodiky práce a postupoch jej vypracovania. Štvrtá kapitola pozostáva zo štyroch podkapitol. Obsahom tejto kapitoly je charakteristika sledovaných krajov, porovnania dvoch regiónov na úrovni NUTS 3 (BSK a NSK), kde analyzujeme údaje na základe sociálno-ekonomických a demografických ukazovateľov. Poslednou časťou tejto kapitoly je zhodnotenie podpory pre vyššie spomínané regióny, kde si niečo povieme o rôznych metódach podpory rastu zaostalých regiónov zo strany vlády, domácich a zahraničných investorov.
Kľúčové slová:
podpora, regionálna politika, regionálne rozdiely, regióny NUTS 3, regionálny rozvoj, hospodárska politika, štruktúrna politika

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene