Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
Absolvent          
     
     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Zahraničný agrárny obchod SR
Autor:
Pracovisko:
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Vedúci práce:
Oponent:
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Zahraničný agrárny obchod SR
Abstrakt:
Diplomová práca je orientovaná na problematiku zahraničného agrárneho obchodu Slovenskej republiky. Hlavným cieľom je zhodnotiť teritoriálnu štruktúru zahraničného agrárneho obchodu s krajinami EÚ-28 a s tretími krajinami, a tiež zhodnotiť komoditnú efektívnosť zahraničného agrárneho obchodu na úrovni kapitol harmonizovaného systému colného sadzobníka. Časový horizont bol vymedzený od 2007 do 2016. Teoretická časť sa venuje podstate a význame zahraničného obchodu, zahranično-obchodnej politike, svetovej obchodnej organizácií, spoločnej poľnohospodárskej politike, zahraničnému agrárnemu obchodu SR a konkurencieschopnosti. Na základe získaných údajov je v závere práce zobrazený súhrn informácií, a tiež celkové zhodnotenie teritoriálnej orientácie a komoditnej efektívnosti zahraničného agrárneho obchodu SR.
Kľúčové slová:
zahraničný obchod, vývoz, dovoz, agrárne komodity, konkurencieschopnosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene