Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identification number: 1488
University e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Economic Policy (FEM)

     
     
               
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
State Budget of the Slovak Republic
Written by (author):
Ing. Dominika Žiačková
Department: Department of Economic Policy (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Opponent:
doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štátny rozpočet SR
Summary:
Cieľom diplomovej práce s názvom ‚Štátny rozpočet SR‘ je zhodnotenie jeho vývoja v období rokov 2008 - 2017. Štátny rozpočet predstavuje prepracovaný dokument, v ktorom sú zahrnuté všetky príjmy a výdavky štátu v rámci jedného rozpočtového obdobia. Dotýka sa úrovne života všetkých obyvateľov a zároveň ovplyvňuje životy budúcich generácií. Je kľúčovým faktorom hodnotenia hospodárenia v každej krajine. Práca prednesie trend vývoja štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v sledovanom období a jeho následnú komparáciu v jednotlivých rokoch. Prvá kapitola predstaví teoretické poznatky a pohľady slovenských a cudzokrajných autorov. Druhá kapitola bude venovaná definovaniu cieľov práce. Nadväzujúca tretia kapitola bude pojednávať o metodike práce, pomocou ktorej dosiahneme stanovené ciele. Štvrtá kapitola bude zameraná na podobnú analýzu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v období vybraných rokov. Záver práce bude sumarizovať zistené poznatky zo skúmanej problematiky.
Key words:štátny rozpočet, príjmy, výdavky, deficit , prebytok, štátny dlh, rozpočtová politika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited