Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
Absolvent          Záverečná práca     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Štátny rozpočet SR
Autor: Ing. Dominika Žiačková
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Štátny rozpočet SR
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce s názvom ‚Štátny rozpočet SR‘ je zhodnotenie jeho vývoja v období rokov 2008 - 2017. Štátny rozpočet predstavuje prepracovaný dokument, v ktorom sú zahrnuté všetky príjmy a výdavky štátu v rámci jedného rozpočtového obdobia. Dotýka sa úrovne života všetkých obyvateľov a zároveň ovplyvňuje životy budúcich generácií. Je kľúčovým faktorom hodnotenia hospodárenia v každej krajine. Práca prednesie trend vývoja štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v sledovanom období a jeho následnú komparáciu v jednotlivých rokoch. Prvá kapitola predstaví teoretické poznatky a pohľady slovenských a cudzokrajných autorov. Druhá kapitola bude venovaná definovaniu cieľov práce. Nadväzujúca tretia kapitola bude pojednávať o metodike práce, pomocou ktorej dosiahneme stanovené ciele. Štvrtá kapitola bude zameraná na podobnú analýzu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v období vybraných rokov. Záver práce bude sumarizovať zistené poznatky zo skúmanej problematiky.
Kľúčové slová:štátny rozpočet, príjmy, výdavky, deficit , prebytok, štátny dlh, rozpočtová politika

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene