Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
docent - Katedra hospodárskej politiky (FEM)

     Absolvent     Výučba     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Hospodárska politika - magický štvoruholník
Autor:
Pracovisko: Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Hospodárska politika - magický štvoruholník
Abstrakt:
Cieľom mojej diplomovej práce je zhodnotiť makroekonomické veličiny hospodárstva Slovenskej republiky počas sledovaných piatich rokov (2013-2017). Veličiny, ktoré budú sledované a následne vyhodnotené sú priemerné ročné tempo rastu HDP, priemerná ročná miera inflácie, priemerná ročná miera nezamestnanosti a podiel salda platobnej bilancie na HDP. 
 Po zadefinovaní kľúčových pojmov týkajúcich sa oblasti národnej hospodárskej politiky v teoretickej časti a zadefinovaní ich významu sa praktická časť zameria na analýzu dát zo sledovaných rokov hospodárenia SR. Následne sa dané hodnoty porovnajú s ideálnym stavom magického štvoruholníka hospodárskej politiky.

Kľúčové slová:
magický štvoruholník, hrubý domáci produkt, Slovenská republika, hospodárska politika

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene