Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

Kontakty     Absolvent
     
Výučba          
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zahraničný agrárny obchod SR
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zahraničný agrárny obchod SR
Abstrakt:
Hlavným cieľom diplomovej práce je zhodnotenie efektívnosti zahraničného agrárneho obchodu Slovenskej republiky. Diplomová práca zahŕňa zhodnotenie základných charakteristík agrárneho obchodu a ich vývoj v čase. Efektívnosť jednotlivých agropotravinárskych komodít za obdobie rokov 2009 – 2018 sa zhodnotí na základe vybraných ukazovateľov. Diplomová práca je rozdelená do piatich kapitol. V prvej kapitole je spracovaný teoretický prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky od viacerých slovenských a zahraničných autorov. V ďalšej kapitole sme si určili hlavný cieľ práce, ale aj ciele čiastkové, ktoré sú dôležitou súčasťou pre naplnenie hlavného cieľa práce. Tretia kapitola zahŕňa metódy skúmania, ktoré boli využité pri analýze efektívnosti agropotravinárskych komodít. Štvrtá kapitola sa venuje analýze zahraničného agrárneho obchodu, v rámci ktorej sme sa venovali komoditnej a teritoriálnej štruktúre. Táto časť práce tiež obsahuje analýzu konkurencieschopnosti agropotravinárskych komodít, ktoré sa najviac vyvážajú a dovážajú v rámci SR. Záver práce je zameraný na zhrnutie výsledkov analýzy zahraničného agrárneho obchodu SR a navrhnutie odporúčaní pre zlepšenie agroobchodnej bilancie v nasledujúcich rokoch.
Kľúčové slová:zahraničný obchod, agrárny obchod, agropotravinárske komodity, agroobchodná bilancia, konkurencieschopnosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene