Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikační číslo: 1488
Univerzitní e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
docent - Katedra hospodárskej politiky (FEM)

Kontakty     
     
Výuka
     
Závěrečná práce     Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Zahraničný agrárny obchod SR
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Zahraničný agrárny obchod SR
Abstrakt:
Hlavným cieľom diplomovej práce je zhodnotenie efektívnosti zahraničného agrárneho obchodu Slovenskej republiky. Diplomová práca zahŕňa zhodnotenie základných charakteristík agrárneho obchodu a ich vývoj v čase. Efektívnosť jednotlivých agropotravinárskych komodít za obdobie rokov 2009 – 2018 sa zhodnotí na základe vybraných ukazovateľov. Diplomová práca je rozdelená do piatich kapitol. V prvej kapitole je spracovaný teoretický prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky od viacerých slovenských a zahraničných autorov. V ďalšej kapitole sme si určili hlavný cieľ práce, ale aj ciele čiastkové, ktoré sú dôležitou súčasťou pre naplnenie hlavného cieľa práce. Tretia kapitola zahŕňa metódy skúmania, ktoré boli využité pri analýze efektívnosti agropotravinárskych komodít. Štvrtá kapitola sa venuje analýze zahraničného agrárneho obchodu, v rámci ktorej sme sa venovali komoditnej a teritoriálnej štruktúre. Táto časť práce tiež obsahuje analýzu konkurencieschopnosti agropotravinárskych komodít, ktoré sa najviac vyvážajú a dovážajú v rámci SR. Záver práce je zameraný na zhrnutie výsledkov analýzy zahraničného agrárneho obchodu SR a navrhnutie odporúčaní pre zlepšenie agroobchodnej bilancie v nasledujúcich rokoch.
Klíčová slova:
zahraničný obchod, agrárny obchod, agropotravinárske komodity, agroobchodná bilancia, konkurencieschopnosť

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně