Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
docent - Katedra hospodárskej politiky (FEM)

     
Absolvent
     
     
Záverečná práca     Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Finančné zdravie ako ekonomický aspekt bezpečnosti podniku
Autor:
Ing. Monika Antaličová
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Finančné zdravie ako ekonomický aspekt bezpečnosti podniku
Abstrakt:
Diplomová práca analyzuje a posudzuje problematiku v oblasti finančného zdravia podniku. Cieľom diplomovej práce „Finančné zdravie ako ekonomický aspekt bezpečnosti podniku“ je rozbor jednotlivých ukazovateľov finančnej analýzy a predikčných modelov. Prvá časť obsahuje teoretické poznatky finančného zdravia, komplexnej finančnej analýzy, popisuje metódy finančnej analýzy a charakterizuje predikčné modely. Praktická časť obsahuje komplexné spracovanie finančnej analýzy piatich vybraných poľnohospodárskych subjektov za obdobie 2014-2018 prostredníctvom finančnej analýzy primárnych a pomerových ukazovateľov. Na posúdenie finančného zdravia vybraných subjektov sme využili analýzu „ex ante”, v ktorej sme aplikovali bonitné a bankrotné modely. Diskusia a záver diplomovej práce zahŕňa vyhodnotenie výsledkov finančnej analýzy na základe ktorých navrhuje odporúčania pre zachovanie, prípadne zlepšenie finančnej stability podnikov.
Kľúčové slová:bonitné modely, finančné zdravie, finančná analýza, analýza pomerových ukazovateľov, predikčné modely, bankrotné modely

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene