Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikační číslo: 1488
Univerzitní e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
Absolvent
     
     Závěrečná práce
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Podnikateľský plán agrofarmy
Autor:
Ing. Romana Dianišková
Pracoviště:
Vedoucí práce:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Podnikateľský plán agrofarmy
Abstrakt:
V teoretickej časti práce sme sa zaoberali pojmom agroturistika a prostredníctvom najaktuálnejších informácií a štatistík sme popísali aktuálny stav slovenského poľnohospodárstva a tým priblížili podmienky na podnikanie, ktorým čelia mladí farmári. Následne sme porovnali programovacie obdobia Spoločnej poľnohospodárskej politiky a popísali, čo prinesie nové obdobie 2021 – 2027 pre mladých poľnohospodárov. V závere teoretickej časti sme sa venovali projektovému manažérstvu. Hlavným cieľom diplomovej práce je zhotovenie podnikateľského plánu mladého farmára zameraného na vytvorenie novej služby agroturistiky pre poľnohospodársky podnik. V rámci podnikateľského plánu sa vypracuje aktuálny projekt z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre podporu MSP, ktoré prispejú k rozvoju endogénneho potenciálu cestovného ruchu vo vybranom okrese. V rámci projektu sa overí oprávnenosť žiadateľa, ktorá je podmienená finančnou situáciou podniku. Následne sa popíše celý projekt a zostaví sa jeho finančná analýza. Vypracuje sa SWOT analýza, konkurenčná analýza a identifikujú sa možné riziká a ich eliminácia. Na záver práce sa popíše ako bude agroturistika na farme prebiehať a tiež sa predstaví itinerár farmy.
Klíčová slova:
mladý farmár, projekt, podnikateľský plán, agroturistika, rodinná farma, poľnohospodárstvo

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně