Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikační číslo: 1488
Univerzitní e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

               Závěrečná práce
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:Priame platby v SR
Autor:
Ing. Henrieta Dobošová
Pracoviště: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedoucí práce: doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Oponent:Ing. Mária Borbélyová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Priame platby v SR
Abstrakt:
Spoločná poľnohospodárska politika je jednou z hlavných politík európskeho spoločenstva, ktorej vznik sa viaže k roku 1962. Ide o politiku zameranú na podporu poľnohospodárstva v Európskej únii. Prestavuje súbor pravidiel a mechanizmov upravujúcich výrobu, spracovanie a predaj poľnohospodárskych produktov. Spoločná poľnohospodárska politika od vzniku prešla niekoľkými etapami, ktoré prispeli k jej zefektívneniu. Slovenská republika sa stala jej súčasťou v roku 2004, keď vstúpila do Európskej únie. Najväčšiu zmenu v spôsobe podpory poľnohospodárstva priniesla tzv. Luxemburská reforma, ktorá sa orientuje viac na spotrebiteľov a daňových poplatníkov, no súčasne umožňuje poľnohospodárom slobodne vybrať produkty, ktoré budú vyrábať. Neoddeliteľnou súčasťou Spoločnej poľnohospodárskej politiky sú dotácie, ktoré majú formu priamych platieb. Priame platby sú financované zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, Európskeho fondu pre rozvoj vidieka a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. V súčasnosti sú priame platby vyplácané na plochu, tzn. nie sú závislé od objemu produkcie. Aby mohli byť poľnohospodárom vyplatené priame platby, musia dodržať niekoľko stanovených podmienok, ktoré sú uvedené pod názvom "krížové plnenie". V bakalárskej práci som analyzovala priame platby podľa jednotlivých kategórii, ktoré majú zásadný vplyv na poľnohospodársku produkciu, venovala som sa podmienkam, ktoré majú byť dodržané a reforme na roky 2014 až 2020.
Klíčová slova:
Spoločná poľnohospodárska politika, Priame platby, jednotná platba na plochu

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně