Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

Kontakty     Absolvent          Záverečná práca
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Priame platby v SR
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Oponent:
Ing. Mária Borbélyová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Priame platby v SR
Abstrakt:
Spoločná poľnohospodárska politika je jednou z hlavných politík európskeho spoločenstva, ktorej vznik sa viaže k roku 1962. Ide o politiku zameranú na podporu poľnohospodárstva v Európskej únii. Prestavuje súbor pravidiel a mechanizmov upravujúcich výrobu, spracovanie a predaj poľnohospodárskych produktov. Spoločná poľnohospodárska politika od vzniku prešla niekoľkými etapami, ktoré prispeli k jej zefektívneniu. Slovenská republika sa stala jej súčasťou v roku 2004, keď vstúpila do Európskej únie. Najväčšiu zmenu v spôsobe podpory poľnohospodárstva priniesla tzv. Luxemburská reforma, ktorá sa orientuje viac na spotrebiteľov a daňových poplatníkov, no súčasne umožňuje poľnohospodárom slobodne vybrať produkty, ktoré budú vyrábať. Neoddeliteľnou súčasťou Spoločnej poľnohospodárskej politiky sú dotácie, ktoré majú formu priamych platieb. Priame platby sú financované zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, Európskeho fondu pre rozvoj vidieka a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. V súčasnosti sú priame platby vyplácané na plochu, tzn. nie sú závislé od objemu produkcie. Aby mohli byť poľnohospodárom vyplatené priame platby, musia dodržať niekoľko stanovených podmienok, ktoré sú uvedené pod názvom "krížové plnenie". V bakalárskej práci som analyzovala priame platby podľa jednotlivých kategórii, ktoré majú zásadný vplyv na poľnohospodársku produkciu, venovala som sa podmienkam, ktoré majú byť dodržané a reforme na roky 2014 až 2020.
Kľúčové slová:
Spoločná poľnohospodárska politika, Priame platby, jednotná platba na plochu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene