Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identification number: 1488
University e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts
     
     
     
Final thesis     Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:State budget in the context of the debt crisis
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Štátny rozpočet SR v kontexte dlhovej krízy
Summary:
Abstrakt Téma bakalárskej práce je zameraná na analýzu súčasného stavu rozpočtu Slovenskej republiky. Pojednáva o vplyve fiškálnej politiky na Slovensko ako aj iné krajiny Európskej únie. Do úvahy berie aj vplyv globalizácie a liberalizácie finančných trhov spojenú s ich nedostatočnou kontrolou. Cieľom záverečnej práce je okrem analýzy problému poukázať aj na možné spôsoby, ktorým by sa dalo zabrániť, respektíve zmierniť dopadom dlhovej krízy na Slovenskú republiku prípadne iné štáty Európskej únie. Práca je rozdelená na teoretickú časť, kde sú zadeklarované jednotlivé pojmy a analýza súčasného stavu. V ďalších častiach popisujem problémy spoločnej menovej politiky, no navrhujem riešenie nasledovaním príkladu Estónska, ako krajiny s najrýchlejšie rastúcim hrubým domácim produktom Európy.
Key words:
dlh, rozpočet, , kríza , globalizácia, trh

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited