Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identification number: 1488
University e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Economic Policy (FEM)

          Lesson
     
Final thesis     Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Agri-food trade of SR
Written by (author): Ing. Jaroslav Kapusta, PhD.
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Opponent:Ing. Michal Levický, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zahraničný agrárny obchod SR
Summary:
Bakalárska práca je zameraná na zanalyzovanie a vyhodnotenie vývoja zahraničného agrárneho obchodu SR od roku 1993 po rok 2012. Hlavným cieľom je zhodnotiť základne charakteristiky agroobchodu (dovoz, vývoz, saldo, obrat) a ich vývoj v čase. Pre prehľadnejšie zanalyzovanie základných charakteristík agroobchodu je časové obdobie 1993-2012 rozdelené na 4 kratšie časové obdobia. Prvé obdobie (1993-1998) je charakterizované vznikom samostatnej SR a práca sa zaoberá agroobchodom v prvých piatich rokoch samostatnosti SR. Druhé obdobie (1999-2003) sa nesie v znamení ekonomických reforiem. Tretie charakterizované obdobie (2004-2008) sa nesie v znamení vstupu SR do EU a rastúceho slovenského hospodárstva a posledne sledované obdobie (2009-2012) je charakterizované príchodom hospodárskej krízy na Slovensko, spomalením národnej ekonomiky a prvými náznakmi zotavenia ekonomiky. Na základe získaných údajov, vlastných výpočtov a následných dosiahnutých výsledkov, je v závere práce zhodnotený podrobný vývoj zahraničného agrárneho obchodu, doplnený o odporúčania do nasledujúcich rokov.
Key words:
vývoj, dovoz, vývoz, obchodná bilancia, obrat, index rastu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited