Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

     
     
Výučba     Záverečná práca     Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Zahraničný agrárny obchod SR
Autor:
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Zahraničný agrárny obchod SR
Abstrakt:
Bakalárska práca je zameraná na zanalyzovanie a vyhodnotenie vývoja zahraničného agrárneho obchodu SR od roku 1993 po rok 2012. Hlavným cieľom je zhodnotiť základne charakteristiky agroobchodu (dovoz, vývoz, saldo, obrat) a ich vývoj v čase. Pre prehľadnejšie zanalyzovanie základných charakteristík agroobchodu je časové obdobie 1993-2012 rozdelené na 4 kratšie časové obdobia. Prvé obdobie (1993-1998) je charakterizované vznikom samostatnej SR a práca sa zaoberá agroobchodom v prvých piatich rokoch samostatnosti SR. Druhé obdobie (1999-2003) sa nesie v znamení ekonomických reforiem. Tretie charakterizované obdobie (2004-2008) sa nesie v znamení vstupu SR do EU a rastúceho slovenského hospodárstva a posledne sledované obdobie (2009-2012) je charakterizované príchodom hospodárskej krízy na Slovensko, spomalením národnej ekonomiky a prvými náznakmi zotavenia ekonomiky. Na základe získaných údajov, vlastných výpočtov a následných dosiahnutých výsledkov, je v závere práce zhodnotený podrobný vývoj zahraničného agrárneho obchodu, doplnený o odporúčania do nasledujúcich rokov.
Kľúčové slová:vývoj, dovoz, vývoz, obchodná bilancia, obrat, index rastu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene