Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 
docent - Katedra hospodárskej politiky (FEM)

Kontakty
     
          Záverečná práca          Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Saldo agroobchodu SR
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Saldo agroobchodu SR
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je analýza vývoja salda agroobchodu Slovenskej republiky za obdobie od roku 2004 do roku 2011, pričom sa zameriava aj na teritoriálnu a komoditnú štruktúru bilancie. V rámci teritórií sa práca zaoberá krajinami EÚ, tretími krajinami a susednými krajinami Slovenska. Z komoditného zloženia analyzuje päť komodít s najvyšším kladným a päť komodít s najvyšším záporným saldom. Práca sa skladá z úvodu, štyroch kapitol a záveru. V prvej kapitole sú definované základné pojmy týkajúce sa danej problematiky, ako zahraničný obchod, význam, funkcie a formy zahraničného obchodu, platobná bilancia, saldo, podľa domácich i zahraničných autorov. Druhá kapitola predstavuje základný cieľ práce a ďalšie čiastkové ciele. Metodický postup, na základe ktorého boli splnené dané ciele, je predmetom tretej kapitoly. Posledná, štvrtá kapitola obsahuje dosiahnuté výsledky v oblasti salda agroobchodu za sledované obdobie a ich analýzu. Stanovené ciele boli v tejto kapitole splnené. Na základe výsledkov práce možno konštatovať, že saldo agroobchodu Slovenska je počas všetkých ôsmich rokov záporné. Rovnako je záporné aj vo vzťahu k EÚ27 a tretím krajinám. Zo susedných krajín je bilancia kladná s Maďarskom, Rakúskom a Ukrajinou. Medzi komodity s najvyšším kladným saldom v roku 2004 patrí slad, tekuté mlieko a smotana, slnečnicové semená, živý hovädzí dobytok a repný cukor. Najvyšší záporný rozdiel medzi vývozom a dovozom dosiahli komodity ako cigarety, prípravky používané na výživu zvierat, pokrutiny po extrakcii sójového oleja, potravinové prípravky a bravčové mäso. Vzhľadom na to, že poľnohospodárstvo a s ním spojené potravinárstvo sú strategickými odvetviami v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou, je potrebné sledovať ich vývoj, a to aj vrámci zahraničnej výmeny.
Kľúčové slová:agroobchod, saldo, teritoriálna štruktúra, komoditná štruktúra, zahraničný obchod

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene