Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

     
     
          Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Porovnanie agrodotácií v rámci krajín V4
Autor:
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Porovnanie agrodotácií v rámci krajín V4
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je porovnanie agrodotácií v rámci krajín Vyšehradskej štvorky. Prvá časť je zameraná na stručnú históriu Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a jej vývoj. Ďalej rozoberá reformy, ktoré boli realizované počas existencie SPP. V ďalšej časti práce je SPP rozčlenená na dva piliere, v ktorých sú popísané jednotlivé spôsoby financovania Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. V nasledujúcej časti popisuje poľnohospodárstvo krajín Vyšehradskej štvorky, analyzuje vybrané ukazovatele poľnohospodárskych dotácií jednotlivých krajín a porovnáva ich vývoj v jednotlivých rokoch. V závere zhodnocuje vývoj analyzovaných ukazovateľov v rámci krajín V4.
Kľúčové slová:Spoločná poľnohospodárska politika, poľnohospodárstvo, priame platby

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene