Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikační číslo: 1488
Univerzitní e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

     
     
     
Závěrečná práce
     
          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Habilitační práce
Název práce:
Vplyv globalizácie a integrácie na poľnohospodársku politiku a obchod
Autor:
Pracoviště:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Oponent 1:
Oponent 2:
Oponent 3:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Vplyv globalizácie a integrácie na poľnohospodársku politiku a obchod
Abstrakt:
Cieľom súboru prác je zachytiť problematiku poľnohospodárskej politiky a slovenského zahraničného agroobchodu pred a po vstupe SR do EÚ, problematiku vzťahu poľnohospodárskej politiky, obchodu a životného prostredia, agropotravín a spotrebiteľa. Agropotravinárstvo a agropotravinárska politika patria k základným odvetviam a politikám v rámci hospodárstva štátu a jeho hospodárskej politiky. Agropotravinársky komplex plní množstvo funkcií, ktorých významnosť sa vplyvom globalizácie menila. V súčasnom období globálnej krízy sa začína do popredia dostávať sociálna funkcia tohto národohospodárskeho odvetvia, a to hlavne prostredníctvom tvorby pracovných miest na vidieku. Udržiavanie vidieckej krajiny, ochrana životného prostredia, potravinová bezpečnosť a kvalita sú nevyhnutným a náročným predpokladom úspešného podnikania v tomto odvetví. Napriek náročným podmienkam je podpora domáceho podnikania pre ekonomický rozvoj prijateľnejšia ako lacné a pochybné dovozy agropotravinárskych produktov.
Klíčová slova:Globalizácia, Poľnohospodárska politika, Zahraničný agroobchod, Agropotraviny, Spotrebiteľ, Životné prostredie

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně