Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Identifikačné číslo: 1488
Univerzitný e-mail: roman.serences [at] uniag.sk
 

Kontakty     
     
     
Záverečná práca
     
Orgány     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Habilitačná práca
Názov práce:
Vplyv globalizácie a integrácie na poľnohospodársku politiku a obchod
Autor:
Pracovisko:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Oponent 1:
Oponent 2:
Oponent 3:
Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Vplyv globalizácie a integrácie na poľnohospodársku politiku a obchod
Abstrakt:
Cieľom súboru prác je zachytiť problematiku poľnohospodárskej politiky a slovenského zahraničného agroobchodu pred a po vstupe SR do EÚ, problematiku vzťahu poľnohospodárskej politiky, obchodu a životného prostredia, agropotravín a spotrebiteľa. Agropotravinárstvo a agropotravinárska politika patria k základným odvetviam a politikám v rámci hospodárstva štátu a jeho hospodárskej politiky. Agropotravinársky komplex plní množstvo funkcií, ktorých významnosť sa vplyvom globalizácie menila. V súčasnom období globálnej krízy sa začína do popredia dostávať sociálna funkcia tohto národohospodárskeho odvetvia, a to hlavne prostredníctvom tvorby pracovných miest na vidieku. Udržiavanie vidieckej krajiny, ochrana životného prostredia, potravinová bezpečnosť a kvalita sú nevyhnutným a náročným predpokladom úspešného podnikania v tomto odvetví. Napriek náročným podmienkam je podpora domáceho podnikania pre ekonomický rozvoj prijateľnejšia ako lacné a pochybné dovozy agropotravinárskych produktov.
Kľúčové slová:
Globalizácia, Poľnohospodárska politika, Zahraničný agroobchod, Agropotraviny, Spotrebiteľ, Životné prostredie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene