Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
 

Contacts
     
Graduate
     
     Final thesis
     
          Bodies
     
Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateType
Final thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marta Antalová
Vplyv riadenia nákladov na výkonnosť podniku
April 2011
Displaying the final thesis
2.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Michaela Arpášová
The Interaction between Stock Prices and Commodity Markets
April 2021
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Emília Auxtová
Analýza determinantov výkonnosti podniku
April 2013
Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Gohar Badalyan, PhD., MS
The Effects of Infrastructure Networks on Economic Growth
September 2016
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Vladimír Beszédeš
Country comparison of business use of the Internet
June 2013Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Emília Birková
ANALÝZA CENOVÝCH VZŤAHOV MEDZI VÝROBOU A PREDAJOM MLIEKA NA SLOVENSKU
May 2015
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Blštáková
Výroba biopalív a jej vplyv na poľnohospodárstvo
May 2012
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Róbert Bors
Vplyv výroby biopalív na štruktúru agrárneho obchodu
April 2018
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Hana Bulíková
Behaviorálna analýza spotrebiteľského správania
April 2011
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Bulla
Impact of Biofuel Drivers on the Agricultural Production
April 2012
Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Černová
Behaviorálna analýza spotrebiteľského správania
April 2011
Displaying the final thesis
12.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Mykola Dereva
Market Power in Food Supply Chain
September 2022
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Ďurček
Analýza vývoja na trhu s pôdou
April 2018
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Ďurfinová
Vplyv produkcie biopalív na potravinovú bezpečnosť
April 2016Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jaromír Džubera
Ekonomické zhodnotenie bioplynovej stanice
May 2013Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jaromír Džubera
Hodnotenie modelov financovania podniku
April 2015
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Lucia Fabrici
Effects of Alternative and Conventional Farming Systems on Agricultural Sustainability
May 2013
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Katarína Faragóová
Behaviorálna analýza a konkurencieschopnosť podniku
April 2011Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Ingrida Ficzová
Vplyv výroby biopalív na štruktúru agrárneho obchodu
May 2016
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Fodorová
Volatilita cien potravín a agrokomodít
May 2013
Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Forgáč
Zhodnotenie vývoja produkcie biopalív
May 2015
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Fraňová
Analýza zmien spotreby slovenských domácností
May 2012
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Zsolt Gergely
The economic impacts of biofuel production
May 2013Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lukáš Habán
Analýza efektívnosti elektronického obchodu
May 2012
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Hladký
Analýza vývoja na trhu s pôdou
May 2017
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Hrnková
Analýza cenových vzťahov medzi výrobou a predajom mäsa na Slovensku
April 2017Displaying the final thesis
27.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Veronika Hubináková
Impact of Regulations on Unfair Trade Practices in Food Supply Chain
April 2021
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Veronika Hubináková
Vplyvy výroby biopalív na potravinovú bezpečnosť
May 2019Displaying the final thesis
29.Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Kristína Hudecová
World Financial and Commodity Markets
September 2023
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Dominika Chmelíková
Analýza cenových vzťahov medzi výrobou a predajom mäsa na Slovensku
April 2019
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominika Chmelíková
Price Relations Between Production and Sale of Milk in Slovakia
May 2017
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Chrenová
Volatilita cien potravín a agrokomodít
April 2015
Displaying the final thesis
33.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Kristína Jančičková
VPLYV VÝROBY BIOPALÍV NA POTRAVINOVÚ BEZPEČNOSŤ
May 2020
Displaying the final thesis
34.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Adela Kamencayová
Unfair Trade Practices in Food Supply Chain
May 2021
Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Daniel Kendereš
Efektívne riadenie nákladov podniku
April 2012
Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Kodrík
Behaviorálna analýza spotrebiteľského správania
April 2019
Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Juraj Kollár
Vplyv e-obchodu na výkonnosť podniku
May 2012Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Kristína Kollárová
Analýza determinantov výkonnosti podniku
June 2013
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Králiková
Analýza variability zisku podniku
May 2012
Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Nina Kučerová
Vplyv výroby biopalív na potravinovú bezpečnosť
May 2019
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Kürklü, PhD.
Výroba biopalív a jej vplyv na poľnohospodárstvo
May 2012Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Silvia Kyselicová
ANALÝZA CENOVÝCH VZŤAHOV MEDZI VÝROBOU A PREDAJOM MÄSA NA SLOVENSKU
May 2014
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Petronela Lenčéšová
The financial performance evaluation of selected company
April 2013Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Stanislava Lenčéšová
Determinants of Variation in Firm Profitability
May 2012
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Máčeková
Produktivita práce ako interný faktor výkonnosti podniku
April 2011
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominik Majcher
Vplyv biopalív na cenu potravín
April 2019
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kristína Melišková
Behaviorálna analýza spotrebiteľského správania
May 2011
Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Melišková
Ekonomické dopady výroby biopalív
April 2013Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Michaličková
Determinanty konkurencieschopnosti podniku
April 2011Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Mikulová
Analýza postavenia podniku na trhu
May 2012Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Mokrišová
Factors of Income Inequality Within the EU Countries
May 2020Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Mráziková
Ekonomické dopady produkcie energetických plodín na poľnohospodárstvo
April 2015Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Mráziková
Využitie elektronického obchodu v malých a stredných podnikoch
June 2013
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Karin Nemčková
Volatilita cien potravín a agrokomodít
May 2018
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Nemsilová
FINANCIAL PRE-FEEASIBILITY STUDY WITHIN FARM SCALE BIOGAS PLANTS FOR THE SLOVAK MARKET
June 2013
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. David Novák
Analýza cenových vzťahov medzi výrobou a predajom mlieka na Slovensku
May 2018Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrea Olešová
Vplyv E-obchodu na podnikovú výkonnosť
May 2011
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Olešová
Vplyv zavedenia eura na slovenské hospodárstvo
June 2013
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jana Pastieriková
PRICE RELATIONS BETWEEN PRODUCTION AND SALE OF MILK IN SLOVAKIA
May 2014Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Simona Pavlíková
Behaviorálna analýza spotrebiteľského rozhodovania
May 2019
Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Pilarčík
Vplyv e-obchodu na výkonnosť podniku
May 2012
Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrik Piroš
ANALÝZA CENOVÝCH VZŤAHOV MEDZI VÝROBOU A PREDAJOM HOVÄDZIEHO MÄSA NA SLOVENSKU
May 2015
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrik Piroš
Analýza cenových vzťahov medzi výrobou a predajom potravín na Slovensku
May 2017
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Júlia Pittnerová
Volatilita cien potravín a agrokomodít
April 2015Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Drahomíra Potočňáková
Investičné rozhodovanie ako súčasť zvyšovania výkonnosti podniku
May 2012Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Silvia Práznovská
ANALÝZA CENOVÝCH VZŤAHOV MEDZI VÝROBOU A PREDAJOM MLIEKA NA SLOVENSKU
May 2015
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Laura Račeková
Analýza spotrebiteľského správania na trhu vybraných produktov
April 2020
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Rebeka Račková
Volatilita cien potravín
April 2019
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ema Reháková
Globálny trh s biopalivami
May 2012
Displaying the final thesis
70.
Final thesis is in progress
BTWritten by (author): Mariia Reznik
Impact of News on Commodity Markets
May 2021
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kristína Richterová
Determinanty ziskovosti podniku
May 2011
Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Richterová
Ekonomické dopady produkcie energetických plodín na poľnohospodárstvo
June 2013
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Pavol Sečiansky
Ekonomická konvergencia krajín Európskej únie
May 2013
Displaying the final thesis
74.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Daniela Slamková
Impact of News on Commodity Markets
April 2021
Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Sýkora
Vplyv E-obchodu na podnikovú výkonnosť
May 2011
Displaying the final thesis
76.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Žaneta Škulavíková
VYUŽITIE BIOENERGIE V POĽNOHOSPODÁRSKOM PODNIKU
May 2016
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Špaňová
VPLYV VÝROBY BIOPALÍV NA VYUŽITIE PÔDY
April 2014
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Nikola Štefkovičová
Analýza spotrebiteľského správania na trhu biopotravín
May 2013
Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Katarína Tomčalová
Dopady výroby na znečistenie povrchových vôd na vybraný podnik
April 2019
Displaying the final thesis
80.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Katarína Tomčalová
Interakcia medzi finančnými trhmi a komoditnými trhmi.
April 2021
Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Trčová
Efektívne riadenie nákladov podniku
May 2012Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Valentovičová
Behaviorálna analýza spotrebiteľského správania
May 2012
Displaying the final thesis
83.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Silvia Valterová
Vplyv regulácií na nekalé obchodné praktiky v potravinovej vertikále
April 2021
Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Iveta Vanyová
Trendy majetku a finančných zdrojov vo vybranom podniku
April 2011
Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Šimon Vician
Nekalé praktiky v potravinovej vertikále
May 2020Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Vieriková
Vplyv produkcie biopalív na potravinovú bezpečnosť
April 2019
Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Darina Záhorská
Vplyv e-businessu na výkonnosť podniku
April 2011
Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Zboril
VPLYV VÝROBY BIOPALÍV NA POTRAVINOVÚ BEZPEČNOSŤ
May 2015
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress