Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The behavioral analysis of the customer behavior
Written by (author): Ing. Monika Valentovičová
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Behaviorálna analýza spotrebiteľského správania
Summary:Hlavným cieľom diplomovej práce bola behaviorálna analýza spotrebiteľského správania. Behaviorálna ekonómia predstavuje prúd spotrebiteľskej teórie, ktorý vypracovali Kahneman a Traversky v roku 1979. Zamerali sme sa najmä na prospektovú teóriu. Prospektová teória vysvetľuje odchýlky v spotrebiteľskom rozhodovaní. Tvrdí, že na spotrebiteľské rozhodovanie vplývajú okrem množstva ekonomických faktorov aj rôzne iné faktory. Cieľom bolo prostredníctvom dotazníkového prieskumu dokázať platnosť prospektovej teórie aj s odstupom 33 rokov od jej vzniku. Pri tvorbe dotazníka sme vychádzali z vopred uskutočnených výskumov, ktoré boli realizované tvorcami a mnohými ďalšími ekonómami, ktorí sa zaoberali touto problematikou. Vypracovaný dotazník sme predložili 105 študentom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Hlavný cieľ sme dosiahli splnením stanovených parciálnych cieľov. Platnosť prospektovej teórie sme dosiahli dokázaním platnosti jednotlivých efektov, ktoré poukazujú na iracionálnosť spotrebiteľských rozhodnutí.
Key words:spotrebiteľ, behaviorálna ekonómia, prospektová teória, dotazník

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited