Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of the position on a market
Written by (author): Ing. Veronika Mikulová
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza postavenia podniku na trhu
Summary:Cieľom diplomovej práce je analýza metód vhodných k určeniu postaveniu firmy na trhu a potom určenie postavenia zvolenej firmy. Analyzovaným objektom je CBA Slovakia, s. r. o. Finančná analýza sa hodnotí finančnú situáciu podniku, vedie k hodnoteniu efektívnosti a hospodárnosti. Používajú sa rôzne elementárne a vyššie metódy. Dôležitá je analýza pomerových ukazovateľov, ktorá zahŕňa analýzu likvidity, aktivity, zadlženosti, rentability a interpretáciu príslušných ukazovateľov. Práca obsahuje aj konkrétnu finančnú analýzu CBA Slovakia, s. r. o .Cieľom je zhodnotiť jednotlivé ukazovatele a navrhnúť riešenie pre zlepšenie situácie podniku.
Key words:postavenie podniku na trhu, silné a slabé stránky podniku, podnik, trh, finančná analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited