Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:EFFECTIVE COST MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE
Written by (author): Ing. Daniel Kendereš
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent:Ing. Slavomír Ruščák
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Efektívne riadenie nákladov podniku
Summary:Obsahom tejto diplomovej práce je analýza a riadenie nákladov. Podrobne pojednáva o členení nákladov a predstavuje hlavný nástroj ich riadenia -- kalkulácie. Práca je rozdelená do niekoľkých kapitol. V prvej kapitole sú teoretické poznatky, ktoré sa týkajú problematiky nákladov. V druhej kapitole je stanovený hlavný cieľ práce a čiastkové ciele. V tretej kapitole je vysvetlená metodika, ktorá bola použitá na dosiahnutie stanovených cieľov. Štvrtá kapitola obsahuje analýzu nákladov vybraného poľnohospodárskeho podniku. Kalkuláciu produktov, ktoré podnik vyrába. V závere sú predstavené návrhy na zníženie nákladov v podniku.
Key words:náklady, analýza, kalkulácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited