Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Investment decisions as part of performance improvement
Written by (author): Ing. Drahomíra Potočňáková
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent:prof. Ing. Ivan Mojmír Zoborský, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Investičné rozhodovanie ako súčasť zvyšovania výkonnosti podniku
Summary:V predloženej diplomovej práci sme sa zamerali na problematiku investičného rozhodovania a výkonnosti podniku. Aby podnik bol schopný uspieť na trhu v ťažkých súčasných podmienkach musí vedieť správne rozhodovať o alokácií investícií a zároveň dohliadnuť na to, aby takéto rozhodnutie prospelo podniku a zvýšilo jeho celkovú silu a posilnilo postavenie na trhu. To kde sa podnikateľský subjekt rozhodne investovať je dôležite pre jeho úspešnosť ako aj neúspešnosť ba dokonca bankrot podniku. Na druhej strane je dobré ak má možnosť podnikateľ sám si vybrať medzi niekoľkými variantmi a poznať ktorá investícia mu prinesie najvyšší úžitok. Cieľom našej práce bolo zostaviť analýzu jeho výkonnosti. Pre túto časť po preštudovaní názorov domácich ako aj zahraničných autorov, sme sa rozhodli, že pre splnenie tohto cieľa sme použili tradičné ukazovatele analýzy "ex post". Tieto ukazovatele najlepšie zhodnotili situáciu podniku z dôvodu jej hĺbkovej analýzy. V druhej časti sme pre náš skumany subjekt navrhli varianty investície, ktoré podnik môže realizovať. Prostredníctvom metód hodnotenia efektívnosti investícií, použitím dynamických metód, sme každý variant zhodnotili. Následne vybrali investíciu, ktorá prinesie najvyšší úžitok a zvýši celkovú stabilitu podniku. Na záver sme analyzovali výkonnosť nami vybranej investície a zistili ako ovplyvnila celkovú situáciu v podniku.
Key words:Výkonnosť podniku, analýza ex post, investičné rozhodovanie, investičné varianty, metódy hodnotenia investícií

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited