Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Biofuels production and its imapact on agriculture
Written by (author): Ing. Ivana Kürklü, PhD.
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent:prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Výroba biopalív a jej vplyv na poľnohospodárstvo
Summary:Problematika produkcie a využitia biopalív naberá v súčasnosti čoraz viac na dôležitosti, hlavne v dôsledku nedostatku surovín pre výrobu fosílnych palív a ochrany životného prostredia. Cieľom tejto diplomovej práce je poskytnúť prehľad o produkcii biopalív (bionafty a bioetanolu) a jej vplyve na poľnohospodárstvo. Obsahuje rôzne definície a názory týkajúce sa biopalív od slovenských a zahraničných autorov. Vlastná práca je zameraná na analýzu vplyvu produkcie biopalív na ceny vstupov (kukurice a repky olejnej) a na ceny konvenčných pohonných hmôt (motorovej nafty a 95 oktánového benzínu). Pre dosiahnutie hlavného cieľa a čiastkových cieľov bola použitá regresná analýza, ktorou sa potvrdila silná závislosť ceny repky v EÚ na produkcii bionafty, naopak vplyv produkcie bionafty na cenu repky v SR je zanedbateľný. Druhou časťou vlastnej práce bola analýza vplyvu produkcie bioetanolu na cenu kukurice v EÚ a v SR. Tento vplyv v oboch prípadoch je pomerne nízky. Na druhej strane, pomerne významný je vplyv produkcie biopalív na cenu konvenčných palív.
Key words:biopalivá, bionafta, kukurica, konvenčné palivá, regresia, repka olejná, bioetanol

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited