Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of the Effectiveness of Electronic Commerce
Written by (author): Ing. Lukáš Habán
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza efektívnosti elektronického obchodu
Summary:Cieľom diplomovej práce je analýza efektívnosti elektronického obchodu. Teoretická časť práce sa venuje popísaniu pojmov, ktoré sú s touto témou spojené. Definuje termín elektronické podnikanie, opisuje jeho znaky a venuje sa základným aplikáciám. Popisuje vzťah medzi elektronickým podnikaním a elektronickým obchodom a charakterizuje elektronický obchod z pohľadu viacerých autorov. V práci sú spomenuté výhody a nevýhody elektronického obchodu a základné obchodné modely, ktoré podniky môžu realizovať. Posledná kapitola sa venuje webovej stránke, ktorá je nevyhnutná pre prevádzkovanie elektronického obchodu. Praktická časť diplomovej práce sa zaoberá výkonnostnými parametrami a ich vývojom pomocou trendovej krivky. V ďalšej kapitole sa prostredníctvom regresnej a korelačnej analýzy sleduje a kvantifikuje vplyv parametrov na efektívnosť obchodu. Na základe výsledkov sú vytýčené faktory, ktoré sú podrobené druhej regresii. Prostredníctvom nej sú určené faktory, ktoré významne vplývajú na efektívnosť elektronického obchodu. Na záver sú v práci popísané dosiahnuté výsledky a je pridaných niekoľko návrhov na udržanie a zlepšenie efektívnosti.
Key words:elektronické podnikanie, elektronický obchod, webová stránka, výkonnostné parametre, faktory efektívnosti, regresná a korelačná analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited