Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of price linkages between producer and retail prices of meat in Slovakia
Written by (author): Bc. Silvia Kyselicová
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:ANALÝZA CENOVÝCH VZŤAHOV MEDZI VÝROBOU A PREDAJOM MÄSA NA SLOVENSKU
Summary:Cieľom tejto bakalárskej práce bolo analyzovať cenové vzťahy medzi výrobou a predajom bravčového mäsa na Slovensku. Práca sa skladá z niekoľkých častí. V prvej časti práce sú zhromaždené teoretické poznatky, ktoré sa týkajú problematiky poľnohospodárskeho trhu, trhu s bravčovým mäsom a cenového prenosu. Praktická časť práce sa zameriava na analýzu cien medzi výrobcami a spotrebiteľmi, ktorú sme uskotočnili prostredníctvom zhodnotenia vývoja marketingových marží, vypočítaním koeficientov elasticity cenovej transmisie a regresnou analýzou. V roku 2013 predstavoval podiel prvovýrobcu na spotrebiteľskej cene bravčového karé s kosťou 67,5 %, podiel obchodu 14,9 % a podiel spracovateľa 0,9 %. Na spotrebiteľskej cene bravčovej krkovičky s kosťou mal v roku 2013 prvovýrobca podiel 64,1 %, obchod 15,9 % a spracovateľ 3,4 %. V roku 2013 sa podieľal prvovýrobca na spotrebiteľskej cene bravčového stehna bez kosti 67,5 %-ami, obchod 15,2 %-ami a spracovateľ 0,7 %-ami. Koeficient elasticity cenovej transmisie bravčového stehna dosiahol v roku 2013 hodnotu 0,37, z čoho vyplýva, že zmena ceny producenta o 1 jednotku spôsobila zvýšenie ceny spotrebiteľa o 0,37 jednotiek. Zo zhodnotenia vzťahu medzi výrobnými a spotrebiteľskými cenami vyplynulo, že ak cena producentov jatočných ošípaných vzrastie o 1 jednotku, spotrebiteľská cena bravčového karé s kosťou vzrastie o 0,71 jednotiek, spotrebiteľská cena bravčovej krkovičky s kosťou vzrastie o 0,79 jednotiek a spotrebiteľská cena bravčového stehna bez kosti vzrastie o 0,87 jednotiek. Touto prácou sme vysvetlili vzťahy medzi cenami výrobcov a spotrebiteľov vo vertikále bravčového mäsa na Slovensku.
Key words:analýza, výrobca, spotrebiteľ, bravčové mäso, cena

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited