Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Economic impacts of biofuel production
Written by (author): Ing. Kristína Melišková
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent:Ing. Ľuboš Drška
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ekonomické dopady výroby biopalív
Summary:Práca prináša a systematizuje poznatky v oblasti biopalív nielen na území Slovenskej republiky, ale zároveň poskytuje prehľad o súčasnej pozícii a druhoch biopalív, ktoré sú uplatňované na trhu Ruskej federácie. V súčasnosti sa na trhu SR vo sfére dopravy uplatňujú biopalivá prvej generácie vyrábané z repky olejnej a kukurice. Možno ich pestovať pre výrobu priemyselných surovín -- bioetanolu, bionafty. Cieľom práce je analýza ekonomických dopadov výroby biopalív. Táto analýza pozostáva z dvoch častí a to -- analýza vplyvu výroby biopalív na ceny fosílnych palív a analýza vplyvu výroby biopalív na ceny potravín. Pre naplnenie cieľa bola uskutočnená regresná a korelačná analýza, pomocou ktorej sme zistili, že produkcia biopalív ovplyvňuje ceny tak tradičných fosílnych palív ako aj ceny potravín. Práca prináša poznatky o produkcii biopalív v Rusku, kde sa kvapalné biopalivá len začínajú dostávať do povedomia a existuje tu úplne odlišný postoj k ich výrobe než aký je v Európe. Na Ruskom trhu práca analyzuje problematiku kvapalných biopalív, z ktorej vyplýva, že hlavnou brzdou v ich rozvoji je vysoká závislosť na rope a nízke ceny fosílnych palív. Avšak zvyšuje sa produkcia pevných druhov biopalív -- peliet.
Key words:biopalivá, bioetanol, bionafta, kukurica, fosílne palivá, repka olejná

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited