Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: miroslava.rajcaniova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economic Policy (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of consumer behavior in the market of organic food
Written by (author): Ing. Nikola Štefkovičová
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza spotrebiteľského správania na trhu biopotravín
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce je analýza spotrebiteľského správania na trhu biopotravín prostredníctvom výskumu trhu. Ekologické poľnohospodárstvo na Slovensku stále rastie viac každým rokom. V dôsledku toho došlo k nárastu počtu ekofariem a takisto došlo k nárastu pôdy používané na ekologické účely. Prvá časť tejto práce sa skladá z odbornej literatúry, ktorej cieľom je upozorniť na význam vedomostí o správaní spotrebiteľov a charakteristické správanie zákazníkov. Zároveň sa táto práca zameriava na ekologické poľnohospodárstvo a na biopotraviny a na ich problematiku. Výsledok výskumu bol v druhej časti graficky analyzovaný v druhej časti diplomovej práce. Zistenia ukazujú, že napriek respondentom s dobrou znalosťou o biopotravinách je viac ako polovica všetkých respondentov, ktorí sa zúčastnili tohto výskumu neprejavujú záujem o kúpu bio produkty. Prvým dôvodom bolo, že respondenti spochybnil pôvod a kvalitu týchto výrobkov. Druhým faktorom bola cena bio výrobkov, ako aj nedostatok bio výberu na domácom trhu. Zmenu v tomto vzore správania zákazníkov k biopotravinám sa môžu meniť v ďalšom rozvoji ekologické poľnohospodárstvo na Slovenskom rovnako ako lepší ako ekonomika biopotravín, ktorá by mohla zvýšiť dôveru k výrobkom biopotravín.
Key words:analýza, biopotraviny, spotrebiteľské správanie, ekologické poľnohospodárstvo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited